SABER admin

Old Motorcycle Association

U bent hier

Nieuwe Etikettering van de brandstoffen

Door OMA op 7 oktober, 2018 - 08:37
Tags: brandstof, E5, E10

[ Bron: FOD Economie ]

 

Etikettering van de brandstoffen

Wegvoertuigen en tankstations

oude-nieuwe-brendstofetiketten.jpg

Om de consumenten te helpen bij het kiezen van de geschikte brandstof voor hun voertuig, heeft de Europese Unie nieuwe vereisten op het vlak van etikettering ingevoerd voor nieuwe voertuigen en tankstations. Vanaf oktober 2018 geldt in heel Europa een nieuw uniek en geharmoniseerd geheel van brandstofetiketten.

Het etiket moet worden aangebracht:

  • op de nieuwe voertuigen, in de onmiddellijke nabijheid van de brandstofklep/tankdop;
  • in de gebruiksaanwijzing van het voertuig. Bij bepaalde nieuwe voertuigen mag deze informatie ook worden opgenomen in de elektronische handleiding beschikbaar via het ingebouwde infotainmentsysteem;
  • in alle openbare tankstations op de brandstofverdeeleenheid en de pistoolkop;
  • bij de voertuigconcessiehouders.

Europese harmonisatie van brandstofetiketten

De etiketten zullen van toepassing zijn in de 28 lidstaten van de Europese Unie, de landen van de EER (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen), alsook in Macedonië, Servië, Zwitserland en Turkije.

Om welke EU-richtlijn gaat het?

Richtlijn 2014/94/EU betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen bevat, onder meer, nieuwe bepalingen met betrekking tot de markering van brandstoffen in tankstations en op nieuwe voertuigen.

Vanaf wanneer?

Vanaf 12 oktober 2018 geldt in heel Europa een nieuw uniek en geharmoniseerd geheel van brandstofetiketten.

Doel van de richtlijn?

Harmonisatie van de etikettering/identificatie van de brandstoffen in de tankstations en op de voertuigen in alle landen van de Europese Unie.

Voor welke voertuigen geldt dit?

De etiketten moeten worden aangebracht op alle nieuwe wegvoertuigen, namelijk op:

  • bromfietsen, motorfietsen, driewielers en vierwielers;
  • personenvoertuigen;
  • lichte bedrijfsvoertuigen;
  • zware bedrijfsvoertuigen;
  • bussen en autocars.

Volgens de Europese wetgeving moeten de etiketten enkel worden aangebracht op nieuwe voertuigen op de markt gebracht of ingeschreven op of na 12 oktober 2018. De autoconstructeurs bevelen niet aan om ze ook aan te brengen op oudere voertuigen. Neem contact op met uw plaatselijke verdeler indien u advies nodig hebt over het aanbevolen type brandstof voor uw voertuig.

Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?

Benzine

Voor .        Na
E95 .          E5
E98            E5
E95-E10 .  E10

Diesel

Voor .             Na

Diesel 10S .    B7

De nieuwe brandstoffen

Diesel B10

Diesel B10 beantwoordt aan norm NBN EN16734 (verschillend van die van de huidige diesel B7). Het FAME-percentage (biocomponent) erin bedraagt hoogstens 10 %, ten opzichte van 7 % in de huidige diesel B7 (EN590). De regels inzake garantie en gebruik in dieselvoertuigen zijn dan ook verschillend.

Dieselbrandstoffen B20 en B30

Diesel B20 bevat tot 20 % aan biocomponenten (FAME), diesel B30 tot 30 %. Deze producten zijn enkel bestemd voor bedrijfswagenparken (een duidelijk gedefinieerde groep voertuigen waarvoor deze brandstoffen op gecontroleerde wijze worden gebruikt).

Diesel XTL
Diesel XTL is een naam voor de familie van synthetische paraffinehoudende dieselbrandstoffen. Die hebben een lagere dichtheid en een kleiner gehalte aan zwavel en aromaten, en type A heeft een hogere cetaanindex dan diesel EN590. Diesel XTL beantwoordt aan een andere norm dan diesel EN590.

Hoe zien de etiketten eruit?

Er bestaan specifieke modellen van etiketten voor benzine-, diesel- en gasvormige brandstoffen.

Benzine

Het etiket voor een brandstof van het type ”benzine“ is cirkelvormig. De ”E“ gevolgd door een cijfer duidt het gehalte aan biobrandstof aan dat de benzine bevat.

macaron etiquette benzine

Diesel

Het etiket voor een brandstof van het type “diesel” heeft de vorm van een vierkant. De “B” gevolgd door een cijfer duidt het gehalte aan biobrandstof aan dat de diesel bevat. XTL betekent synthetische diesel.

macaron etiquette diesel nl

Gasachtige brandstoffen

Het etiket voor een brandstof van het type “gas” heeft de vorm van een ruit. Het betreft waterstof, cng, lpg en lng.

macaron etiquette gaz nl

Het etiket moet worden aangebracht op de nieuwe voertuigen en op de brandstofpompen van het type benzine, diesel, waterstof (H2), gecomprimeerd aardgas (CNG), vloeibaar aardgas (LNG) en vloeibaar petroleumgas (LPG) in alle tankstations binnen de Europese Unie, op een voor de consumenten duidelijke en zichtbare manier, vanaf 12 oktober 2018.

Aangezien het een conformiteitsdatum betreft, moeten de voertuigconstructeurs en de uitbaters van tankstations reeds in de loop van een overgangsperiode die aan deze datum voorafgaat, beginnen met de invoering van de etiketten.

 

web ontwikkeling: saber studio