SABER admin

Old Motorcycle Association

U bent hier

Wegkapitein

Algemene info Belgisch verkeersreglement: [ wegcode.be ]

Wegkapitein

Wegkapiteins bij groepen motoren is geregeld door Art 43 ter van KB 01/12/1975 , wet op het verkeersreglement

Artikel 43ter. Motorfietsers in groep

 • 43ter1. Wanneer motorfietsers met ten minste twee in groep rijden op een weg met rijstroken, moeten ze niet achter elkaar rijden; ze mogen in dezelfde rijstrook in twee evenwijdige rijen geschrankt rijden, met een voldoende veiligheidsafstand onderling.
 • Wanneer de rijbaan niet verdeeld is in rijstroken, mogen ze niet meer dan de helft van de rijbaan in beslag nemen. Als het kruisen onmogelijk is moeten zij desgevallend achter elkaar rijden.
 • 43ter2. De motorfietsers die in een groep van meer dan 50 deelnemers rijden, moeten vergezeld worden door ten minste twee wegkapiteins.
  Groepen van 15 tot 50 deelnemers mogen vergezeld zijn door ten minste twee wegkapiteins.
 • 43ter3.
  1° De wegkapiteins waken over het goed verloop van de tocht.
  Deze wegkapiteins moeten ten minste 25 jaar oud zijn en een retro-reflecterende veiligheidsvestdragen, waarop in zwarte letters op de rug het woord « wegkapitein » voorkomt.
 • 2° Op de kruispunten waar het verkeer niet geregeld wordt door verkeerslichten, mag ten minste één van de wegkapiteins het verkeer in de dwarswegen stilleggen, op de wijze bepaald in artikel 41.3.2. terwijl de groep oversteekt.
 • 43ter4. De wegkapiteins zijn in het bezit van een verbodsbord van het type C3.
web ontwikkeling: saber studio