SABER admin

Old Motorcycle Association

U bent hier

Lidmaatschap

De Raad van Bestuur beslist ten allen tijde over wel of niet toetreden van een nieuw lid.

De contributie voor het lidmaatschap van één jaar is voor 2021 vastgesteld op € 35,- . Extra leden van hetzelfde gezin betalen € 20.

  • Bank: Argenta 979-6309157-88
  • IBAN: BE56 9796 3091 5788
  • BIC: ARSPBE22

Hiervoor heb je recht het ontvangen van op regelmatige tijdstippen een "Newsflash", het gratis toesturen van het nederlandstalig tijdschrift " Retro Biker " en de nieuwsbrief van de BEHVA (Belgian Historic Vehicle Association).

Verder mag je deelnemen aan alle activiteiten, vergaderingen, enz. en heb je stemrecht tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de club (stemrecht tijdens Alg. Vergadering vzw enkel voor 'effectieve leden').

Zolang er voldoende geld in kas is worden een aantal activiteiten (b.v. KampeerWeekend, ArdennenWeekend, werkvergadering treffen, ...) ook gedeeltelijk gesponsord.

Buiten de normale activiteiten komen we iedere laatste dinsdagavond van de maand (praatavond) samen in ons clublokaal voor een gezellige babbel over ons favoriet onderwerp.

Voorwaarden toetreding nieuwe leden:

  • een oude of klassieke motorfiets bezitten tot en met bouwjaar 1980
  • akkoord zijn met én naleving van het Huishoudelijk Reglement
  • goedkeuring tot toetreding krijgen van de Raad van Bestuur

Het lidmaatschap vervalt automatisch als niet meer voldaan wordt aan bovenstaande regels

Voorwaarden hernieuwing lidmaatschap:

  • verplichte melding van elke wijziging ivm persoonsgegevens, adres, tel./fax./email, verandering/verkoop van motorfiets (ivm lidmaatschap en verzekering BFOV)
  • nog steeds voldoen aan de toetredingsvoorwaarden
  • lidgeld tijdig betalen

 

 
 
web ontwikkeling: saber studio