SABER admin

Old Motorcycle Association

U bent hier

Het nieuwe oldtimer statuut

Door Rik Lempens op 28 juni, 2013 - 17:35
Tags: oldtimer, BFOV

BRUSSELNa zeven jaar intens onderhandelen, haalt de BFOV haar slag thuis met het nieuwe oldtimerstatuut.  Ingevolge de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 26/06/2013, treedt dit nieuwe oldtimerstatuut in voege op 01/07/2013 en zullen liefhebbers veel vrijer kunnen genieten van hun geliefkoosde oldtimer.  

Dit oldtimerstatuut geldt voor voertuigen die staan ingeschreven met een O-plaat, niet voor klassieke voertuigen van 25 jaar en ouder met een gewoon kenteken. Voor hen blijft alles uiteraard bij het oude (ook voor de moto's).

Wat verandert er allemaal?

a) leeftijd van de oldtimer

Vroeger werden auto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen na 25 jaar als oldtimer beschouwd, terwijl militaire- en bedrijfsvoertuigen minimaal 30 jaar oud moesten zijn. Dat onderscheid valt weg. In het nieuwe oldtimerstatuut is de minimum leeftijd voor alle categorieën van voertuigen vastgelegd op 25 jaar.

b) gebruik oldtimer

Vroeger bleef het gebruik van een oldtimer met O-platen verplicht beperkt tot proefritten binnen een straal van 25 kilometer, tussen zonsopgang en –ondergang, in het kader van een behoorlijk toegelaten manifestatie, of om zich naar de behoorlijk toegelaten manifestatie te begeven.

Onder het nieuwe statuut mogen oldtimers dag en nacht rijden. Dit dient niet langer binnen de context van een behoorlijk toegelaten manifestatie te zijn.
Dit zijn heldere regels die amper ruimte laten voor interpretaties. Daarmee is het dus eindelijk gedaan met die soms complexe politiecontroles.

Toch zijn er enkele duidelijk gedefinieerde beperkingen. Nog steeds blijven oldtimers uitgesloten van bepaalde toepassingen:

  • commercieel en professioneel gebruik;
  • woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer;
  • bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer;
  • gebruik als werktuig of werkmiddel, alsook voor interventieopdrachten.

Om alle misverstanden te vermijden, werden extra definities toegevoegd aan het KB 15.03.1968 :

  • ‘commercieel gebruik’ verwijst naar elk gebruik dat mikt op zakelijk of persoonlijk financieel gewin;
  • professioneel gebruik: elk gebruik ten behoeve van de beroepsuitoefening of de bedrijfsvoering;
  • woon-werkverkeer: de verplaatsing van en naar de plaats van tewerkstelling;
  • woon-schoolverkeer: de verplaatsing van en naar een onderwijsinstelling door studerenden.

Het begrip 'gelijkgesteld gratis vervoer' refereert naar de bedrijfswereld, waar chauffeurs in dienst het personeel naar een bepaalde werkplek of werf brengen. Dit handelt dus niet over mensen die gratis passagiers meenemen in hun oldtimer. Voor voertuigen uitgerust met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot oldtimermanifestaties en proefritten binnen een straal van 3 km vanaf de stallingsplaats van het voertuig.

Kort samengevat kunnen oldtimers dus dag en nacht rijden, behalve als ze worden gebruikt voor commerciële, professionele doeleinden of tijdens het woon-werk of woon-schoolverkeer.

De eerder aangekondigde 3-jaarlijkse periodieke keuring voor voertuigen vanaf 15.06.1968 werd uit het project geschrapt. De BFOV raadt iedereen aan om zijn oldtimer te gebruiken als een goede huisvader. Dat is de beste manier om nog lang van onze hobby te blijven genieten.

De BFOV bedankt graag alle gesprekspartners voor de constructieve medewerking die tot dit mooie resultaat heeft geleid, en alle liefhebbers die zoveel vertrouwen hebben geschonken in onze federatie en zoveel geduld hebben gehad. Om extra complicaties te vermijden voegen we in bijlage een foldertje dat u best in uw voertuig bewaart. De kans bestaat immers dat niet alle politiediensten meteen van de nieuwe regeling op de hoogte zijn.

Voor alle info : 0495 38 98 12 - sec@bfov-fbva.be

Peeter Henning
CEO BFOV

 

web ontwikkeling: saber studio